Industry News

Definice masky KN95

2020-05-21
Ochranné prostředky dýchacích orgánů Standard GB2626-2006 vyhlášený Státním úřadem pro dohled nad kvalitou, inspekcí a karanténou a Výborem pro národní normalizaci, jednotky vyrábějící masky proti prachu musí získat výrobní a provozní licence v souladu se zákonem a výrobní technické specifikace veškerého prachu masky musí odpovídat odpovídajícím standardům. Norma stanoví výrobní a technické specifikace produktů na ochranu dýchacích orgánů a má přísné požadavky na materiál, strukturu, vzhled, výkon, filtrační účinnost (odolnost proti prachu), respirační odpor, detekční metodu, identifikaci produktu a balení protiprachových masek. Materiál protiprachové masky musí být nedráždivý a alergický na kůži a filtrační materiál není škodlivý pro lidské tělo; struktura prachové masky by měla být pohodlně použitelná; Účinnost filtrace olejovitých částic musí být větší než 95%. Mezi nimi není hodnota 95% průměrnou hodnotou, ale minimální hodnotou, takže průměrná hodnota skutečných produktů je většinou stanovena nad 99%.