Industry News

Opatření pro použití bezkontaktního infračerveného čela

2020-07-18
Opatření pro použitíbezkontaktní infračervený teploměr na čele:
1. Při měření tělesné teploty by měl být přístroj namířen na střed čela a nad střed obočí a držen ve svislé poloze. Měřicí část nemůže být zakryta vlasy. Vzdálenost mezi nástrojem a čelem je asi 5-10 cm.
2. Pokud testovaná osoba pochází z místa, kde je teplota prostředí měření velmi odlišná, měl by zůstat před testováním v testovacím prostředí alespoň 30 minut a před měřením počkat, až bude teplota v souladu s prostředím, jinak bude měření výsledky budou ovlivněny.
3. Chladné obklady na čele pacientů s horečkou, pocením a dalšími opatřeními k ochlazování způsobí, že výsledky měření budou nízké, proto byste se v tomto případě neměli měřit.
4. Okolní prostředí zkoušené osoby musí být stabilní a nelze jej měřit na místech s velkým proudem vzduchu, jako jsou ventilátory a vývody vzduchu.
5. Nepoužívejte přístroj venku nebo na místech se silným slunečním zářením.
6. Ochranné sklo čelního skla je křehké, při používání mějte na paměti.

7. Nedotýkejte se infračerveného objektivu prsty.

Non-contact Forehead Infrared Thermometer